Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Centre d'R+D+i

Centre de recerca

L'Institut Guttmann està acreditat com a Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona -UAB-, tal com es recull al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DECRET 230/2001, del 28 d'agost del 2001.

Com a Institut Universitari, la seva MISSIÓ és el desenvolupament dels aspectes acadèmics, científics i d'investigació en neurociències en general i de la neurorehabilitació i les tecnologies aplicades a l'autonomia personal en particular.

Centre de coneixement

La confluència entre l'Hospital Especialitzat -Centre d'Excel·lència- i l'Institut Universitari de Neurorehabilitació -Centre de Coneixement- permet optimitzar la generació i transferència de nous coneixements en aquest àmbit especialitzat de la ciència.

La seva Visió és ser un Referent Internacional en Neurorehabilitació, capaç de generar i transmetre nous coneixements i innovació contínua en les tècniques, procediments i tecnologies pròpies del seu àmbit de coneixement científic i de la neurociència en general, mitjançant l'impuls d'una xarxa de cooperació oberta a la participació d'altres centres d'excel·lència, universitats, centres tecnològics, empreses i entitats, nacionals i internacionals, que vulguin unir els seus esforços amb el propòsit de millorar la prevenció i els resultats en el tractament de les patologies que incideixen sobre el sistema nerviós central.

Model de Recerca Translacional

El potencial investigador clínic i translacional de l'Institut Guttmann es fonamenta, d'una banda, en la concentració d'un nombre suficient de casos que permet mantenir i desenvolupar uns professionals experts, al mateix temps que es garanteix la seguretat, la qualitat i l'eficiència assistencials. El model de recerca es basa en l'exercici sistemàtic d'un treball rigorós i ètic, basat en l'evidència científica i en un seguiment precís del mètode científic.

La Investigació Translacional té com a objectiu desenvolupar solucions sostenibles per als problemes de salut, traslladant el més ràpid possible els resultats de la recerca bàsica a la pràctica clínica.

La sinèrgia entre Centre d'Excel·lència i Centre de Coneixement

A l'Institut Guttmann, la sistemàtica de l'acte assistencial en si mateix es converteix en un exercici de recerca clínica continuada, la qual cosa dinamitza la generació de nous coneixements, al mateix temps que impulsa la millora permanent de la qualitat assistencial dels serveis que ofereix l'hospital. Així mateix, permet promoure la formació especialitzada de professionals vinculats a l'àmbit de la neurorehabilitació i de les tecnologies aplicables a la discapacitat, alhora que possibilita l'impuls del coneixement de les tècniques i experiències que afavoreixen la salut i la qualitat de vida de les persones afectades per una gran discapacitat neurològica adquirida.

dimecres, 16 agost, 2017 - 13:28