Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Avantatges fiscals per realitzar donacions | Institut Guttmann

Avantatges fiscals per realitzar donacions

La Fundació Institut Guttmann forma part de les entitats beneficiàries de mecenatge d'acord a la Llei 49/2002, per la qual cosa totes les donacions rebudes tenen dret a la següent deducció:

Impost de la renda de persones físiques

80% 

Els teus primers 150€ anuals
de desgravació

35% 

La resta de l'import superior a 150€ anuals
de desgravació

 

Addicionalment, si tens adreça fiscal a Catalunya, podràs desgravar un 25% més, segons la Llei 21/2005 per a la nostra institució, una entitat que fomenta la investigació científica.

Reconeixement a la fidelitat

A partir del tercer any seguit que aporteu a la mateixa entitat un import igual o superior, en lloc d'un 35%, podreu desgravar un 40% sobre la resta de l'import de 150€.

A més, les donacions de persones físiques que rebi l'Institut Guttmann, d'acord amb la Llei 21/2005, per ser una entitat que fomenta la investigació científica i el desenvolupament, poden deduir un 25% addicional, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegre autonòmica.

Impost sobre societats

Les empreses poden deduïr part de l'import donat a la entitat

 

35%

Reconeixement a la fidelitat

A partir del tercer any seguit que aportis a la mateixa entitat un import sempre igual o superior, en comptes d'un 35%, podràs desgravar-ne un 40%.

La Fundació emet per a cada donant que ho sol·liciti un document certificador de donació amb l'import total de les aportacions que ha realitzat durant l'any fiscal anterior per tal que el pugui presentar a la declaració de la renda. A aquest efecte serà imprescindible aportar les dades següents: nom i cognoms o raó social, NIF o CIF i domicili fiscal.

Exemple per a persones físiques

Si fas una donació trimestral de 30€, és a dir, aportes un total de 120€ a l'any, a la declaració de la renda podràs desgravar un 80% d'aquest import (cosa que equival a 96€) i un 25% addicional també d'aquest import (cosa que equival a 30€). En total, a la declaració de la renda podràs desgravar 126€.

DONACIÓ ANUAL REALITZADA = 120€

COST REAL PER A TU = -6€

Si fas una donació anual de 300€, a la declaració de la renda podràs desgravar un 80% dels primers 150€ (el que equival a 120€), el 30% dels 150€ restants (el que equival a 45€) i un 25% addicional també de l'import total de la donació (cosa que equival a 75€). En total, a la declaració de la renda podràs desgravar 240€.

DONACIÓ ANUAL REALITZADA = 300€

COST REAL PER A TU = 60€