Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Acreditacions

Institut Guttmann: acreditacions

L'Institut Guttmann compta amb les següents acreditacions:

 • Acreditació internacional de la Joint Commission International, que certifica que l'Institut Guttmann compleix els estàndards internacionals de qualitat d'atenció sanitària i de gestió de l'organització. Per a més informació sobre la JCI.
 • Hospital inclòs en el Servei Nacional de Salut i acreditat com a Hospital de Referència pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Centre de Referència Nacional -CSUR- per al tractament del Lesionat Medul·lar complex, pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 • Institut Universitari adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
 • Centre Docent de Referència de l'especialitat de Medicina Física i Rehabilitació pel Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 • Entitat Social Benèfica inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Acreditació pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya com a entitat Receptora de Mesures Alternatives previstes per la Llei d'Integració Laboral de les persones amb discapacitat.
 • Institució adherida al “Codi Tipus de la Unió Catalana d'Hospitals”, que garanteix la confidencialitat i la protecció de les dades de caràcter personal.
 • Acreditació ISO 14001 que certifica la correcta gestió mediambiental de l'Institut Guttmann.
 • Certificació EMAS (Eco-Management and Audit Scheme o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoría), que reconeix les organitzacions que han implantat un Sistema de Gestió Mediambiental i que han adquirit un compromís de millora continua en aquest àmbit.
 • Sistema de Gestió de la Responsabilitat Social IQNet SR10, de bon Govern, gestió responsable i sostenible en la estratègia de la organització amb visió internacional.
 • Empresa de l'Economia del Bé Comú amb Balanç Auditat.
 • Màsters Universitaris acreditats per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat d’AQU Catalunya.
 • Acreditació del servei de transfusió (Banc de Sang i Teixits)
dijous, 19 juliol, 2018 - 14:23