Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Revista Sobre Ruedas

La revista “Sobre Ruedas” és una publicació especialitzada en temes de Neurorehabilitació i conté informació específica i general sobre diferents aspectes (mèdics, psicològics, socials, tecnològics, culturals, etc.) que incideixen en les persones amb gran discapacitat d'origen neurològic. S'edita des de l'any 1984 amb una periodicitat quadrimestral i té una tirada de 10.000 exemplars per número. S'edita en llengua castellana amb la intenció d'abarcar tot el territori espanyol, així com també els països llatinoamericans. La revista està també disponible en format digital totalment accessible a:

www.revista-sobreruedas.org

La revista “SOBRE RUEDAS” es distribueix gratuïtament a:

  • Els "Amics de l'Institut Guttmann".
  • Els pacients i ex-pacients de l'Institut Guttmann.
  • Les associacions de persones amb discapacitat.
  • Les institucions d'àmbit sanitari i social.