Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Política de protecció de dades

L’Institut Guttmann és el titular del tractament de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en els llocs web de la Fundació Institut Guttmann.

L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades per a la prestació de serveis pactats. El tractament estarà situat a l’Institut Guttmann, Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona, sota la supervisió i control de l’Institut Guttmann.

La informació continguda en el Tractament de dades esmentat s'utilitza tant per la correcta identificació dels usuaris, com per a la realització d'estudis estadístics dels usuaris que permetin dissenyar millores en els serveis prestats, dur a terme tasques bàsiques d'administració i poder comunicar incidències, ofertes i novetats als usuaris registrats via correu electrònic.

La informació personal recollida dels usuaris registrats és emmagatzemada al tractament de dades propietat de l’Institut Guttmann que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent, nacional i europea, en matèria de protecció de dades personals i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la resta de legislació aplicable.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’Institut Guttmann el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions legals.

Qualsevol usuari pot, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició de les seves dades de caràcter personal subministrades a l’Institut Guttmann, mitjançant comunicació dirigida a l’Institut Guttmann amb la referència “Tractament de dades”. Aquesta comunicació es podrà fer per les següents vies:

Correu electrònic a l’adreça: protecciodades@guttmann.com
Correu postal a l’adreça: Camí de Can Ruti, s/n 08916 Badalona.

En qualsevol dels casos indicant el dret que exercita i adjuntant copia del seu DNI o document de identificació substitutori.

L’Institut Guttmann ha complert amb la obligació d’anomenar un Delegat de Protecció de Dades que també està degudament enregistrat a l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Es pot contactar amb ell mitjançant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@guttmann.com.

Formularis per a l'exercici dels drets inclosos al Reglamento General de Protección de Datos

dilluns, 1 octubre, 2018 - 15:12