Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Un model assistencial propi

Una de les singularitats de l'Institut Guttmann és el seu mètode de treball, basat en la capacitat i l'experiència d'un equip interdisciplinari que aborda l'assistència del pacient de manera global i integral, i que busca en tot moment la implicació i la participació activa de les famílies en el procés rehabilitador.

Quan un pacient ingressa a l'hospital, se li assigna un equip format per un metge o metgessa, que coordinara l'equip terapèutic, un professional d'infermeria, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un treballador social, i un psicòleg clínic o neuropsicòleg, en funció de l'afectació del cas. Aquests seran els responsables del seu procés assistencial, encara que molts altres professionals intervindran al llarg de tot el procés.

Per mitjà de sessions conjuntes periòdiques, l'equip neurorrehabilitador estableix un pla terapèutic d'intervenció, fixa els objectius i realitza el seguiment de l'evolució del pacient. D'aquesta manera, la neurrorehabilitació es converteix en un procés integral, personalitzat i dinàmic, capaç d'aconseguir la major eficiència en cada persona que és atesa.

dijous, 19 juliol, 2018 - 14:29