Institut Guttmann

Hospital de neurorrehabilitación

+34 93 497 77 00

Ofertas de trabajo

 

 

Estos son los puestos de trabajo que necesitamos cubrir en este momento. Entra en la oferta que te interese para enviar tu candidatura.

Si estás interesado en trabajar en Institut Guttmann y no tenemos ahora mismo ninguna plaza vacante que se adapte a tu perfil, también puedes enviarnos tu currículum.

 • BADALONA
  Es requereix professional per a cobertura temporal posició d’Administratiu/va d’electromedicina al departament d’Infraestructura, serveis i medi ambient. Descripció del lloc: Realitzar totes aquelles tasques administratives pròpies del departament, seguint les directrius marcades per el/la Cap de l...
 • BADALONA
  Descripció del lloc: Realitzar totes aquelles tasques administratives pròpies del departament, seguint les directrius marcades per el/la Cap de l’àrea economicofinancera. - Comptabilitat general (factures, cobraments, pagaments...), - Conciliacions bancàries, - Assentaments comptables, - Elaboració...
 • BADALONA
  DESCRICPIÓ LLOC DE TREBALL Des de l’Institut Guttmann estem buscant un/a administratiu/va per a donar suport a l’àrea internacional en relació a l’atenció dels pacients internacionals i les seves famílies. Funcions: Atenció a l’usuari. Gestionar agenda de visites i fer seguiment. Gestionar...
 • BADALONA
  DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en el programa formatiu MIR. Participar com a professorat en els nostres programes...
 • BADALONA
  DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO: Desarrollo de la tarea asistencial en un equipo de trabajo multidisciplinario y con un al-to grado de especialización en una organización sanitaria de referencia. Responsabilidad docente en el programa formativo MIR. Participar como profesorado en nuestros programas...
 • BADALONA
  DESCRIPCIÓN PUESTO DE TRABAJO: Desarrollo de la tarea asistencial en un equipo de trabajo multidisciplinario y con un al-to grado de especialización en una organización sanitaria de referencia. Responsabilidad docente en el programa formativo MIR. Participar como profesorado en nuestros programas...
 • BADALONA
  El Institut Guttmann es el hospital de referencia nacional e internacional para el tratamiento medicoquirúrgico y la rehabilitación integral de las personas (adultos, jóvenes y niños) con lesión medular, daño cerebral adquirido, o con otra discapacidad de origen neurológico. Es también un Instituto...
 • BADALONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en la rotació de MIRs. Participar com a professorat en els nostres programes docents dels...
 • BADALONA/BARCELONA
  Descripció de l'oferta: Desenvolupament de la tasca assistencial en un equip de treball multidisciplinari i amb un alt grau d’especialització en una organització sanitària de referència. Responsabilitat docent en la rotació de MIRs. Participar com a professorat en els nostres programes docents dels...
 • BADALONA
  Ets tècnic/a en cures auxiliar d'infemeria? T'agradaria formar part de l'equip d'un hospital de referència en Neurorehabilitació? Perquè treballar amb nosaltres? Per la qualitat humana dels nostres professionals Per l'alt grau d'especialització Pel nostre particular mètode de treball Per formar...

Páginas