Institut Guttmann

Госпиталь Нейрореабилитации

+34 93 497 77 00

TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A

30/04/2019
BADALONA

 

Tens la titulació de tècnic/a informàtic/a? T'agradaria formar part de l'equip d'un hospital de referència en Neurorehabilitació?

Descripció del lloc:

Des d’Institut Guttmann estem buscant un/a professional per donar suport tècnic en el projecte BHCA -  Brain Health Coaching App: un servei de coaching basat en les TIC per a la promoció de la salut cerebral. Les tasques que es faran inclouen però no estan limitades a:

Suport al manteniment dels servidors dedicats al projecte (Linux), incloent bases de dades MySQL
Manteniment i suport a la publicació de continguts a la pàgina web (Wordpress)
Implementació de qüestionaris mitjançant scripts MySQL al CMS (Liferay 7.x) del projecte
Suport a la implementació de noves funcionalitats al CMS (Liferay 7.x) del projecte, incloent web services
Disseny i implementació del Data Warehouse, com a repositori principal de dades del projecte, incloent la implementació de una interfície gràfica pels investigadors amb funcionalitats de descàrrega de dades i accés a informes
Suport al disseny i desenvolupament d‘aplicacions mòbils Android i iOS del projecte
Documentació del treballs realitzats en Anglès

 

S'ofereix:

Incorporació juliol 2019.
Contracte d’obra i servei per la durada del projecte BHCA -  Brain Health Coaching App: un servei de coaching basat en les TIC per a la promoció de la salut cerebral.
A temps complert.
Formació continuada.
Segons conveni SiSCAT.

Requisits:

Formació professional d’informàtica.

Aquest projecte està cofinançat per la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) “Una manera de fer Europa”