Institut Guttmann

Госпиталь Нейрореабилитации

+34 93 497 77 00

Unitat de suport a la Innovació (USI)

Responsable del programa: Eloy Opisso

Gestors: Jaume López, Josep M Tormos

La Unitat de suport a la Innovació té com a missió captar les idees innovadores i traslladar-les a productes i serveis de caire tecnològic que puguin millorar l’autonomia funcional dels pacients, així com millorar l’efectivitat i l’eficiència dels procediments de diagnòstic i terapèutics en l’àmbit de la neurorehabilitació i de l’organització dels serveis assistencials. 

Objectius del Programa

  1. Fomentar la cultura de la innovació a l’Institut Guttmann
  2. Estructurar i sistematitzar el procés d’innovació provinent d’idees dels professionals clínics o d’agents externs a la organització.
  3. Establir un procediment objectiu per a la valoració i priorització d’idees innovadores.
  4. Gestionar, elaborar i justificar projectes d’innovació pròxims al mercat.
  5. Desenvolupament i negociació d’acords de llicència, cessió i d’altres models resultants del procés d’innovació.
  6. Implementar un sistema de gestió de la innovació basat en la norma UNE 166.002:2014, per a la seva posterior certificació.

La Unitat de Suport a la Innovació de l’Institut Guttmann pertany a la plataforma ITEMAS, i està, en part, finançada pel Instituto de Salud Carlos III.

 

среда, 16 августа, 2017 - 14:26