Institut Guttmann

Госпиталь Нейрореабилитации

+34 93 497 77 00

Sr. José Luis Ripoll

El Sr. José Luis Ripoll, Director General Fund. Vodafone España, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Director General Fund. Vodafone España

апреля 2008

Profundament impactat per les realitzacions i activitats de l'Institut Guttmann, i en la confiança d'una llarga i efectiva col·laboració entre les nostres institucions.