Institut Guttmann

Hospital de neurorrehabilitación

+34 93 497 77 00

Pacientes que han finalizado el proceso de tratamiento y rehabilitación (TIR) - 2014

Lesión Medular. Rehabilitación en adultos
  Pacientes finalizan TIR Estancia media hospitalización (días) Estancia media ambulatorio (días) Estancia media proceso (días)
Cervical 77 90,1 94,4 128,9
Dorsal /lumbar 99 75,3 84,9 109,2
TOTAL 176 81,8 89,1 117,8

Daño cerebral. Rehabilitación en adultos
  Pacientes finalizan TIR Estancia media hospitalización (días) Estancia media ambulatorio (días) Estancia media proceso (días)
Traumatismo craneoencefálico 104 81,9 103,7 131,0
Accidente Cerebral Vascular 186 68,9 86,0 103,6
Otro DC no trtaumático 62 63,0 71,6 98
TOTAL 352 71,7 88,7 110,7

Otros. Rehabilitación en adultos
  Pacientes finalizan TIR Estancia media hospitalización (días) Estancia media ambulatorio (días) Estancia media proceso (días)
Polio Postpolio 4 -- 44,3 44,3
Guillain-Barré 11 68,5 68,5 93,4
Enfermedades progresivas 23 50,8 87,9 94,1
Otras 15 44,4 54,2 68,7
TOTAL 53 48,8 71 83

Rehabilitación infantil (0-16 años)
  Pacientes finalizan TIR Estancia media hospitalización (días) Estancia media ambulatorio (días) Estancia media proceso (días)
Lesión medular (LM) 5 116,4 284,8 258,8
Daño cerebral adquirido 12 63,3 568,3 279,5
Parálisis cerebral infantil 13 61,0 808,3 750,8
Otras 1 -- 215 215
TOTAL 31 68,9 611,8 471,7

Martes, 28 Abril, 2015 - 16:01