Institut Guttmann

Neurorehabilitation hospital

+34 93 497 77 00

METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA/NEUROLOGIA/FAMILIAR o equivalent per a incorporar-se a Guttmann Barcelona– projecte Barcelona Brain Health Initiative

BARCELONA

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL:

 • Coordinació i avaluació clínica de salut cerebral incloent: anamnesi, exploració física, supervisió prova d'esforç, supervisió EEG i RNM, exploració neuropsicològica.
 • Supervisió d'informes de resultats als participants.
 • Participació en anàlisi de resultats, discussió i elaboració d'articles de recerca.
 • Participar en el disseny i seguiment de programes personalitzats d'intervenció multimodal per a promoure la salut cerebral incloent: entrenament cognitiu, activitat física, higiene del somni, millora dels hàbits dietètics, etc.

Col·laboracions complementàries (opcionals):

 • Participació en el programa clínic d'estimulació cerebral no invasiva de Guttmann Brain Health Institute:
  • Aplicacions diagnòstiques
  • Aplicacions terapèutiques
 • Participació en el programa de rehabilitació en malalts amb tumors cerebrals per a prevenir seqüeles després d'intervenció quirúrgica i tractament oncològic.

Aspectes addicionals per a considerar:

 • Participació del programa d'incentius a les publicacions científiques del Institut Guttmann.
 • Possibilitat d'aconseguir el grau de doctor (en el cas que encara no el tingui).
 • Possibilitat de desenvolupar la carrera docent (si té el grau de doctor) col·laborant en els programes de màster oficials del Institut Guttmann com a Institut Universitari de Neurorrehabilitación adscrit a la UAB.
 • Possibilitat de sol·licitar l'acreditació docent universitària en la ANECA o l'AQU i participar en els programes docents del Institut Guttmann en qualitat de professors vinculats de la UAB.

Condicions de l' oferta:

 • Contractació Temporal.
 • Retribució segons conveni SISCAT.

REQUISITS:

 • Llicenciat en Medicina.
 • Especialitat en medicina familiar i comunitària, medicina interna, neurologia, neurofisiologia clínica, o formació acreditada equivalent en especialitat rellevant al projecte.
 • Anglès parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Experiència en estudis de recerca.
 • Experiència en publicacions científiques i aplicacions a beques de recerca de programes competitius a nivell nacional i internacional.
 • Habilitat informàtica i en anàlisi de dades, incloent familiaritat d'ús de base de dades i programes d'anàlisi estadística.