Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Recerca social – QVIDLAB -

Responsables del programa: Dr. Joan Saurí / Dr. Àngel Gil

Investigadors: Sra. Mercè Yuguero,Sra. Raquel López, Sr. David Sánchez, Dra. Sara Laxe, Dra. Montserrat Bernabeu

Visió

La Classificació  Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut (CIF, OMS, 2001) va suposar el pas a un model de comprensió de la discapacitat en el que els factors contextuals (personals i ambientals) tenen un gran pes en l’explicació del funcionament de les persones. També la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006), estableix els drets sobre un principi general, com és l’Autonomia Personal, és a dir, el dret a decidir i la seva capacitat de triar per fer efectiva una vida independent amb participació en la vida comunitària.

En aquest context, promoure el coneixement sobre com aquests factors contextuals incideixen en la reintegració a l’entorn sòcio-familiar desprès de la neurorehabilitació, en la vida quotidiana de les persones amb discapacitat i en la seva qualitat de vida, és un requeriment  que té per objecte la innovació en l’àmbit social, posant a l’Institut Guttmann com una organització líder en aquesta parcel·la del coneixement i innovadora en el seus procediments i actuacions socials,  que defensa la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de les persones amb una discapacitat d’origen neurològic i alhora,  promou la seva participació activa mitjançant les associacions que pertanyen al seu Consell Social.

Objectius del Programa

 1. Promoure la generació de coneixement i la Innovació Social en relació a les persones objecte de l’activitat assistencial i les circumstàncies que la concerneixen. Analitzant i posant en valor l’efecte de la neurorehabilitació especialitzada en l’autonomia, la participació social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, alhora que, també, com un coneixement de suport a les “autoritas” en la presa de decisió – suport a la decisió informada- respecte al disseny, la implantació i l’avaluació de polítiques socials inclusives.
 2. Promoure l’empoderament del coneixement de les persones amb discapacitat, amb la participació de les associacions de persones amb discapacitat , especialment les que pertanyen al Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann.
 3. Reforçar la visió del model assistencial de l’Institut Guttmann que és de caire holístic, humanista, ecològic i de proximitat a les persones amb discapacitat sobrevinguda.
 4. Avançar en la finalitat de la institució: la lluita pels drets de les persones amb discapacitat i en una millor equiparació d’oportunitats.
 5. Potenciar el ventall d’aliances estratègiques, especialment pel que fa a la OMS (CIF), les associacions de persones amb discapacitat, els observatoris socials i de la discapacitat, universitats, etc., tant a nivell nacional com internacional. 

Projectes en curs

 

 1. Laboratori de mesures potenciadores de l'Autonomia, la Satisfacció Personal i la Qualitat de Vida de les persones amb lesió medul·lar o dany cerebral adquirit - QVIDLAB 360

  Tipologia de projecte: Propi
  Entitat finançadora: Fundació Institut Guttmann
  Investigador principal: Dr. Àngel Gil / Dr. Joan Saurí
  Execució: 2017-2020

 2. Co-preparant el camí. Reorganització del protocol de planificació de l'alta hospitalària des de Treball Social Sanitari  

  Tipologia de projecte: Propi
  Entitat finançadora: Fundació Institut Guttmann
  Investigador principal: Sra. Mercè Yuguero
  Execució: 2015-2018

 3. Personalised Medicine by Predictive Modeling in Stroke for better Quality of Life - PRECISE4Q 

  Tipologia de projecte: Competitiu europeu
  Entitat finançadora: UE
  Investigador principal: Dra. Montserrat Bernabeu
  Execució: 2018-2022
 4. Sistema per a l'obtenció d'evidència i la creació de recomanacions per a l'ajuda a la decisió durant el procés assistencial en l'àmbit de la neurorehabilitació - CLOUDREHAB

  Tipologia de projecte: Propi
  Entitat finançadora: Fundació Institut Guttmann
  Investigador principal: Sr. David Sánchez
  Execució: 2014-2018

dilluns, 23 abril, 2018 - 09:26