Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Recerca i Innovació Social

Responsables del programa: Dr. Joan Saurí / Dr. Àngel Gil

Investigadors: Sra. Mercè Yuguero,Sra. Raquel López, Sr. David Sánchez, Dra. Montserrat Bernabeu

Visió

La Classificació  Internacional del Funcionament, la Discapacitat i la Salut (CIF, OMS, 2001) va suposar el pas a un model de comprensió de la discapacitat en el que els factors contextuals (personals i ambientals) tenen un gran pes en l’explicació del funcionament de les persones. També la Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU, 2006), estableix els drets sobre un principi general, com és l’Autonomia Personal, és a dir, el dret a decidir i la seva capacitat de triar per fer efectiva una vida independent amb participació en la vida comunitària.

En aquest context, promoure el coneixement sobre com aquests factors contextuals incideixen en la reintegració a l’entorn sòcio-familiar desprès de la neurorehabilitació, en la vida quotidiana de les persones amb discapacitat i en la seva qualitat de vida, és un requeriment  que té per objecte la innovació en l’àmbit social, posant a l’Institut Guttmann com una organització líder en aquesta parcel·la del coneixement i innovadora en el seus procediments i actuacions socials,  que defensa la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de les persones amb una discapacitat d’origen neurològic i alhora,  promou la seva participació activa mitjançant les associacions que pertanyen al seu Consell Social.

Objectius del Programa

  1. Promoure la generació de coneixement i la Innovació Social en relació a les persones objecte de l’activitat assistencial i les circumstàncies que la concerneixen. Analitzant i posant en valor l’efecte de la neurorehabilitació especialitzada en l’autonomia, la participació social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, alhora que, també, com un coneixement de suport a les “autoritas” en la presa de decisió – suport a la decisió informada- respecte al disseny, la implantació i l’avaluació de polítiques socials inclusives.
  2. Promoure l’empoderament del coneixement de les persones amb discapacitat, amb la participació de les associacions de persones amb discapacitat , especialment les que pertanyen al Consell Social i de Participació de l’Institut Guttmann.
  3. Reforçar la visió del model assistencial de l’Institut Guttmann que és de caire holístic, humanista, ecològic i de proximitat a les persones amb discapacitat sobrevinguda.
  4. Avançar en la finalitat de la institució: la lluita pels drets de les persones amb discapacitat i en una millor equiparació d’oportunitats.
  5. Potenciar el ventall d’aliances estratègiques, especialment pel que fa a la OMS (CIF), les associacions de persones amb discapacitat, els observatoris socials i de la discapacitat, universitats, etc., tant a nivell nacional com internacional. 

Projectes en curs

Personalised Medicine by Predictive Modeling in Stroke for better Quality of Life - PRECISE4Q

Tipologia de projecte: Competitiu europeu
Entitat finançadora: Unió Europea (Programa de Recerca i Innovació Horizon 2020)
Investigador principal: Dra. Montserrat Bernabeu
Execució: 2018-2022
Codi: 777107
Import subvenció: 377.190€

VIGOUR. Evidence-Based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe

Tipologia de projecte: Competitiu europeu
Entitat finançadora: Unió Europea (3r Programa de Salud -3HP)
Investigador principal: Dr. Javier Solana
Execució: 2019-2022
Codi: 826640
Import donació: 32.485,20€

PARTICIPA

PARTICIPA és un projecte de recerca i innovació social dirigit a conèixer i entendre com promocionar la participació en la societat de les persones amb discapacitat, amb la voluntat de transformar-la perquè sigui plenament inclusiva.

Aquest estudi té per objectiu identificar els factors que faciliten i dificulten la participació de les persones amb discapacitat en la societat, així com trobar solucions innovadores que facin possible la participació de tots i totes en igualtat d'oportunitats.

Web PARTICIPA

divendres, 4 desembre, 2020 - 10:36