Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Programes funcionals

Atenció especialitzada de les úlceres per pressió

Les úlceres per pressió -llagues- són una de les complicacions més freqüents que es poden donar després d'una lesió medul·lar. Aquest programa inclou la prevenció, l'avaluació dels riscos, la valoració i el tractament conservador o la cirurgia plàstica reparadora quan sigui indicada i sempre de manera molt conservadora, realitzada per mans expertes per tal de procurar mantenir opcions de futur en cas de reincidència.

Avaluació i tractament de les patologies de la comunicació

Els trastorns de comunicació són molt freqüents després de patir un dany cerebral, ja sigui per alteració del llenguatge o per alteració de la parla. En aquests casos, es porta a terme una avaluació completa i una orientació diagnòstica que permeten determinar els programes de tractament individualitzats, així com els sistemes més adequats per aconseguir en cada cas una comunicació funcional. Inclou tècniques reeducatives, mètodes alternatius i estratègies augmentatives de la comunicació.

Rehabilitació integral infantil en horari extraescolar

Té per objectiu oferir una rehabilitació integral i especialitzada a nens i nenes amb una gran discapacitat física d'origen neurològic (traumatisme cranioencefàlic, paràlisi cerebral infantil, lesió medul·lar traumàtica, mielomeningocele, malalties progressives, etc.), per tal d'aconseguir el màxim nivell d'autonomia possible, d'acord amb la seva lesió neurològica, i possibilitar el tractament rehabilitador en un horari compatible amb l'horari escolar que permeti el millor aprofitament dels estudis, facilitant al mateix temps la normalització i la millor integració social possible.

Orientació i tractament psicològics

Avaluació, orientació i intervenció en els aspectes psicològics relacionats amb l'enfrontament i l'adaptació a una situació de malaltia o discapacitat, tant en les fases inicials com en les possibles complicacions a llarg termini. Inclou la prevenció i el tractament dels trastorns per estrès posttraumàtic, tècniques de relaxació per controlar l'ansietat, intervenció individual i/o familiar, i el tractament d'altres trastorns adaptatius o psicopatològics que afectin el benestar i la qualitat de vida.

Atenció integral de les persones amb malalties neurodegeneratives

Avaluació, tractament i seguiment periòdic de les persones afectades per aquestes patologies; prevenció i tractament de les complicacions; atenció i control neuropsicològics.

Autonomia personal i control de l'entorn

Utilització d'ordinadors i aprenentatge del funcionament d'altres ajudes tècniques i d'elements ortoprotètics, com a instruments per aconseguir la major autonomia i la millor qualitat de vida possibles de la persona afectada per una gran discapacitat.

Avaluació integral periòdica

És l'estudi al qual la persona amb una lesió medul·lar, dany cerebral adquirit sever o una altra discapacitat d'origen neurològic s'ha de sotmetre periòdicament per poder detectar precoçment qualsevol patologia que, per les característiques de la lesió neurològica de base, podria passar asimptomàtica o inadvertida fins les fases més avançades. Si no es detectessin, aquestes patologies podrien comportar llargs tractaments hospitalaris i, fins i tot, podrien posar en perill la supervivència del pacient.

Es tracta d'una actuació preventiva amb l'objectiu de disminuir la incidència de complicacions en la població amb lesió medul·lar i/o dany cerebral sever i, al mateix temps, ajudar-los a aconseguir el millor nivell d'autonomia personal possible, així com afavorir la qualitat de vida i la seva reinserció social. Aquesta avaluació abasta tant els aspectes mèdics, com els funcionals, psicològics/neuropsicològics i socials, així com també els relatius a l'educació sanitària i a la prevenció de riscos per a la salut. Es realitza fonamentalment de manera ambulatòria, és a dir, en el transcurs d'un matí.

Valoració neurorehabilitadora especialitzada

Estudi interdisciplinari de pacients afectats per una discapacitat física d'origen neurològic en fase subaguda o crònica; és a dir, pacients que han seguit tractament medicorehabilitador en un altre hospital durant la fase aguda del procés i que, per diversos motius, sol·liciten una segona opinió d'experts a l'Institut Guttmann que inclogui la valoració funcional i el pronòstic de les seqüeles.

L'estudi inclou:

  • Exploració física i neurològica precisa per establir els dèficits (físics i neuropsicològics, trastorns cognitius, conductuals i del llenguatge o de la parla) i les possibles complicacions.
  • Avaluació funcional, en la qual es determina la discapacitat secundària.
  • Exploració psicològica per detectar trastorns de base o possibles disfuncions que interfereixin en el procés d'integració o comportin el risc d'emmalaltir.
  • Estudi social en el qual s'intenta establir l'inconvenient produït per les seqüeles físiques, intel·lectuals i de la conducta.
  • Exploracions complementàries (anàlisi de sang i orina, radiologia, exploracions urològiques, etc.).

Aquesta valoració, que es realitza en règim d'ingrés de 5 dies, permet valorar els aspectes que es poden beneficiar del tractament especialitzat, descartar complicacions i assessorar el pacient i la seva família sobre les necessitats futures, al mateix temps que els formen sobre les mesures preventives per evitar complicacions més freqüents.

dijous, 3 agost, 2017 - 13:54