Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Política de qualitat

L'Institut Guttmann: qualitat i excel·lència

L'Institut Guttmann manté un compromís amb la qualitat mitjançant una concepció integral, que va des de les seves prestacions assistencials i el conjunt dels serveis que ofereix, fins a la qualitat humana dels seus professionals i l'excel·lència en la gestió de l'organització.

Amb l'objectiu de millorar contínuament la seguretat dels pacients i servir adequadament a les seves famílies i a la resta de la societat, la Política de Qualitat de la Institució es basa en cinc eixos:

 • El pacient com a centre de la gestió organitzativa.
 • La implicació (compromís i responsabilitat) de tots els seus professionals i col·laboradors.
 • La transversalitat i gestió per processos, que integra tots els professionals de les diferents àrees.
 • La responsabilitat amb la societat, el territori i el medi ambient.
 • L'aprenentatge i la millora contínua.

Seguint el paradigma de "qualitat total", es regeix pel model europeu d'acreditació EFQM, que disposa el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que assegura el compliment dels estàndards de qualitat. A més, voluntàriament, l'organització se sotmet a l'acreditació Joint Commission International, que certifica que el centre compleix els estàndards internacionals de qualitat d'atenció sanitària i de gestió de l'organització.

 

Fundación Acreditación Desarrollo AsistencialJoint Commission International

Els Comitès de Qualitat de l'Institut Guttmann

Els Comitès de Qualitat de l'Institut Guttmann són òrgans consultius, formats per professionals de l'hospital i col·laboradors experts en determinades matèries, que tenen com a finalitat assegurar de manera continuada la seguretat dels pacients i la qualitat de les prestacions assistencials.

 • Comitè de qualitat
 • Comitè de seguretat
 • Comitè de mortalitat
 • Comitè d'infeccions
 • Comitè de farmàcia i terapèutica
 • Comitè de documentació clínica
 • Comitè d'ètica assistencial
 • Comitè de medi ambient
 • Comitè assessor de formació contínua
 • Comitè quirúrgic
 • Comitè de nutrició
 • Comitè de seguretat i salut
 • Comitè del dolor
 • Comitè de radiologia
 • Comitè de laboratori d'anàlisi clíniques
 • Comitè de transfusió i hemovigilància
 • Comitè d'úlceres per pressió
 • Comitè d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones
 • Comitè d'Innovació Assistencial
 • Comitè d'atenció al pacient i a les famílies
 • Comitè de Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
 • Comitè de docència
 • Comitè de recerca i innovació 

 

dijous, 26 juliol, 2018 - 10:55