Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Pacient internacional

Com contactar i sol·licitar informació?

Paciente internacional: cómo contactar

 • Si està interessat a rebre tractament especialitzat al nostre hospital, o desitja informació complementària per prendre una decisió, li suggerim contactar, ja sigui vostè directament o a través d'un familiar o persona que el representi, amb l'Àrea "Pacient Internacional" del Servei d'Admissions de l'hospital, via telefònica (laborables de 9 a 17 hores) o bé per correu electrònic: international.patient@guttmann.com
 • Un cop haguem rebut la seva sol·licitud, des de l'àrea Pacient Internacional, ens posarem ràpidament en contacte amb vostè per demanar-li tota la informació necessària perquè els nostres facultatius puguin valorar clínicament la seva sol·licitud i, si és el cas, oferir-li un pla terapèutic personalitzat, juntament amb el pressupost i les condicions de pagament.
 • També, des d'aquesta mateixa àrea, li facilitarem tota la informació, recursos i contactes necessaris per la gestió eficaç de tots els detalls relatius al trasllat des del país d'origen fins al nostre hospital, i de tornada al seu domicili un cop finalitzat el tractament: visats, allotjament per vostè (si en necessita o prefereix no allotjar-se a l'hospital) i la seva família o acompanyants (hotel, apartaments tutelats, habitatges de diferents condicions...), els trasllats a l'hospital, intèrpret si li'n fa falta, alimentació, visites culturals o d'interès...

Com planifiquem, organitzem i gestionem el seu tractament i estada al nostre hospital?

Procedimientos clínicos avanzados

Abans que arribi a l'hospital, el nostre equip de professionals ja estarà treballant per a vostè, preparant el seu allotjament i el seu pla terapèutic, alhora que supervisa que el trasllat fins al nostre hospital sigui el més òptim possible. Per a això, desplaçarem una ambulància o vehicle adaptat fins al lloc d'arribada a Barcelona.

Un cop el pacient ha arribat al nostre hospital i s'han completat els tràmits administratius d'admissió:

 • L'acompanyarem a la seva habitació, on el nostre personal d'infermeria es farà càrrec de la seva acollida i l'informarà sobre les normes bàsiques de funcionament, horaris, circumstàncies que cal tenir en compte...
 • Se li assignarà immediatament l'equip terapèutic interdisciplinari que es farà càrrec del seu procés assistencial durant tot el seu tractament al nostre hospital, equip que estarà dirigit per un dels nostres metges experts.
 • Se li farà una valoració exhaustiva de la seva patologia i nivell de funcionalitat, per confirmar el pla terapèutic proposat, o bé ajustar-lo a les necessitats observades en l'exploració i no previstes en els informes previs al seu ingrés.
 • El pla terapèutic integra totes les hores del dia, però dissenyarem un pla d'entrenament específic adaptat a les seves necessitats i possibilitats tant físiques com cognitives, de fins a 5 hores diàries.
 • Durant el seu pla terapèutic monitoritzarem totes les dades relatives a la seva evolució, per garantir el bon resultat del procés. Setmanalment, el seu equip terapèutic es reunirà en sessió clínica per revisar el seu estat general, la seva evolució, els canvis que puguin aparèixer i, segons això, ajustarà el pla terapèutic si cal.
 • En tot moment, els nostres professionals us guiaran, acompanyaran i assessoraran en tot el que els faci falta i estaran a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte que els hi pugui sorgir. Som conscients que, tant durant la seva estada com en el moment de l'alta, poden sorgir múltiples dubtes i preocupacions sobre l'atenció al pacient, el tractament de seguiment, etc. Per això, volem des d'ara mateix transmetre-li confiança.
 • Al llarg de la seva estada li facilitarem l'accés a tot el material ortopèdic o a les ajudes tècniques que el seu cas o situació funcional requereixin.
 • El metge responsable serà l'encarregat d'informar al pacient i a la seva família sobre la tornada a casa i el pla terapèutic que ha de seguir, així com de les recomanacions que haurà de seguir a la seva llar.
 • Abans de l'alta, el personal de l'hospital haurà format i entrenat al pacient i a la seva família perquè comptin amb la informació necessària i estiguin preparats per a la tornada a casa.
 • A l'alta li donarem un informe complet de la seva patologia, complicacions i evolució, així com les pautes i recomanacions que ha de seguir.
 • L'informe signat pel metge serà sempre en espanyol o anglès, segons es prefereixi el pacient. Si desitja un informe en la llengua del seu país, des de l'àrea Pacient Internacional, podrem gestionar una traducció que anirà al seu càrrec.
 • Si fos el cas, des de l'àrea Pacient Internacional coordinarem amb el país d'origen i gestionarem les necessitats específiques per al seu retorn, posant especial atenció a les necessitats del pacient.

 

Normes de funcionament

Serveis per a pacients

Entre tots intentarem que el pacient i els seus acompanyants estiguin a l'Institut Guttmann gairebé tan còmodes com a la seva llar i, tot i que sentin nostàlgia de casa seva i els seus, se sentin cuidats i acompanyats per gent de la seva confiança que, a més, els aprecia.
dilluns, 7 agost, 2017 - 11:46