Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Opinió dels usuaris

Guttmann: opinió dels usuaris

L'Institut Guttmann té el compromís de garantir la seguretat dels seus pacients i la major qualitat i confort en totes les seves prestacions. Per això, el seu equip de professionals i col·laboradors s'esforça a proporcionar, a més d'una atenció de màxima qualitat cientificotècnica, una assistència caracteritzada pel tracte humà, respectuós i proper a totes les persones que atén.

Per això, a més d'analitzar els estàndards i indicadors de qualitat, des de l'Àrea d'Admissions i Atenció al Client, es realitzen regularment enquestes de satisfacció que permeten conèixer l'opinió i grau de satisfacció dels usuaris de l'hospital, els pacients i els seus familiars, en relació amb l'assistència rebuda, el tracte dels professionals, el benestar i confort percebut, i el grau de satisfacció segons les seves expectatives. Aquesta informació permet a l'Institut Guttmann i a tot el seu gran equip humà créixer com a organització, adaptant més i millor els seus serveis a les necessitats, desitjos i indicacions de les persones que atenen.

Valoració global de la qualitat de l'assistència

  • 2012

    94%

  • 2013

    96%

  • 2014

    95%

De l'anàlisi de les enquestes destaquem
Valoració positiva en relació amb: 2012 2013 2014
Rapidesa en els tràmits administratius 96% 95% 93%
Neteja i comoditat de les instal·lacions 95% 96% 96%
Alimentació 95% 96% 96%
Confidencialitat de les dades personals 98% 100% 96%
Sensació d'estar en bones mans 96% 96% 87%
Tracte humà rebut del personal 97% 93% 82%
Confiança en l'organització 91% 95% 87%

 

dijous, 3 agost, 2017 - 13:08