Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

ADJUNT/A DEL SERVEI DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA

BADALONA

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL:

 • Activitat derivada de les àrees de treball general del servei i de les activitats procedents d' interconsultes.
 • Activitat assistencial directa als pacients assignats per les àrees específiques del propi servei per garantir que el tractament farmacològic sigui segur i eficient.
 • Activitats orientades a garantir i millorar la qualitat dels processos al servei de farmàcia.
 • Activitats indicades per les agències sanitàries, i les derivades de la participació en les comissions i grups de treball.
 • Participar i col·laborar en les activitats docents del servei.
 • Participar en els projectes de recerca en els quals el servei de farmàcia està implicat.

Condicions de l’ oferta:

 • Incorporació immediata.
 • Contracte indefinit a jornada completa.
 • Formació continuada.
 • Les condicions econòmiques es determinaran en funció del perfil que el candidat/a pugui acreditar.

REQUISITS:

 • Llicenciatura en farmàcia. Especialitat en farmàcia hospitalària.
 • Coneixements globals i de forma integrada del sistema sanitari en relació amb temes organitzatius, funcionals, socials i administratius.
 • Competències personals i professionals orientades al treball en equip, la comunicació, l'humanisme, l'empatia, l'orientació a resultats, la presa de decisions i la flexibilitat.

ES VALORARÀ:

 • Nivell d'anglès.
 • Experiència en àmbit hospitalari.
 • Coneixement en àrees específiques: nutrició, antibiòtics, malalties neurodegeneratives, medicaments perillosos i d'alt risc.
 • Transferència de coneixement: publicacions, títol de doctorat o en procés, activitat científica, docent, etc.
 • Maneig de diferents eines de software relacionades amb l’activitat laboral (SAP, Microsoft office, etc.)