Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Objectius de la Innovació Tecnològica

L’Institut Guttmann manté una actitud proactiva per afavorir la instrumentació dels procediments assistencials, diagnòstics i terapèutics, amb la finalitat de:

 • Millorar l’eficiència dels procediments en rehabilitació
  • Major intensitat dels tractaments.
  • Més seguretat pels pacients i els terapeutes.
  • Més homogenis i reproduïbles.
 • Generar informació objectiva sobre cada procediment en relació a:
  • Intensitat de tractament.
  • Nivell d’execució.
  • Indicadors objectius correlacionats amb grau de resposta clínica.
  • Identificació de patrons de resposta: evolució, estancament, cronicitat...
 • Millorar la relació terapeuta-pacient:
  • Permet intensificar els tractaments en els casos que ho necessiten.
  • Es disposa de més informació per dissenyar tractaments més personalitzats.
 • Identificar necessitats no cobertes que impulsen:
  • Nous processos d’investigació bottom-up.
  • Aliances amb socis tecnològics.
  • Investigació i desenvolupament de noves solucions tecnològiques.
  • Generar nous processos d’innovació i valorització de les solucions.
dimecres, 16 agost, 2017 - 13:37