Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Memòria Balanç Social– Informe d’RSC 2017 de l’Institut Guttmann

Memòria Balanç Social– Informe d’RSC 2017 de l’Institut Guttmann
dimarts, 3 juliol, 2018

Ens complau presentar la MEMÒRIA – BALANÇ SOCIAL 2017 de l’INSTITUT GUTTMANN que inclou l’INFORME DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA on es recullen les principals actuacions desenvolupades, durant l’exercici del 2017 per tal d’impulsar els nostres objectius institucionals.

Un 2017 del que cal destacar-ne de manera especial l’obtenció de l’acreditació en Responsabilitat Social Corporativa IQnet-SR10, i la superació de l’auditoria de l’autoavaluació del Balanç de l’Economia del Bé Comú amb una puntuació de 693 sobre 1.000, una de les més altes de tot l’Estat. Dues iniciatives que culminen el projecte d’implantació d’un sistema integral per a la gestió de la nostra responsabilitat social per donar compliment a la nostra voluntat de servei a la comunitat, i de ser una entitat exemplar.

L’any 2017 vam avançar significativament en l’assoliment dels objectius fixats tant a nivell assistencial com científic i social, així com en matèria de governança i gestió de la pròpia organització. A la memòria s’expliquen en detall.

Des de l’Institut Guttmann volem donar les gràcies als professionals i col·laboradors, pacients i famílies, membres del Consell Social i de Participació, associacions de persones amb discapacitat d’origen neurològic, administracions públiques, i a totes les persones, institucions, entitats i empreses vinculades a la iniciativa “Amics de l’Institut Guttmann”, que ens han ajudat a impulsar els nostres projectes.

Accedeix en aquest enllaç