Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Informació d’interès sobre el SARS-COV-2 a l’Institut Guttmann

SARS-COV-2
dimecres, 18 març, 2020

Per l’Institut Guttmann el més important és la salut i l’atenció dels nostres pacients, i la seguretat i salut dels nostres professionals; per això des de la Direcció de la Fundació s’han posat en marxa tota una sèrie de mesures per combatre l’afectació de la pandèmia del SARS-COV-2.

L’objectiu és preservar la salut del nostre personal assistencial per tal de poder assegurar la continuïtat de la seva funció; alhora que restringir l’activitat a la mínima imprescindible per tal de procurar minimitzar el risc de contagi dels nostres pacients, la majoria dels quals són altament vulnerables.

Totes aquestes mesures estan recollides a un Pla de Contingència que estarà en tot moment actualitzat en funció del desenvolupament dels esdeveniments.

 

A l’Hospital de Neurorehabilitació de Badalona:

  1. Hem procedit a suprimir l’activitat ambulatòria i les consultes externes; alhora que s’han establert sistemes de telecomunicació amb els pacients.
  2. Hem procedit a dividir en grups els diferents col·lectius de professionals assistencials, repartint-los en períodes de treball diferent. Llevat dels primers grups presencials en aquest moment, la resta són a casa seva per assegurar disposar de professionals no contagiats, a mesura que els que estan de presència hagin de ser confinats per exposició a un pacient contagiat o sospitós d’estar contagiat.
  3. No es permeten les visites a excepció dels acompanyants de pacients d'alta complexitat o de pacients infantils. I aquestes s’han limitat a un sol familiar per pacient i dia.  
  4. La gran majoria del personal administratiu ha passat a desenvolupar la seva feina mitjançant la modalitat de teletreball.
  5.  El gimnàs ha estat tancat per ser un lloc de màxim risc de contagi. Donada l’escassa activitat de rehabilitació intensiva (reduïda a exercicis a la pròpia habitació) molts pacients han demanat l’alta voluntària.
  6. Hem reconsiderat els ingressos hospitalaris pendents per tal d’admetre només els casos estrictament recomanables i especialment aquells pacients neurològics que estiguin ocupant llits de cures intensives o de planta en hospitals d’alt nivell (Germans Trias i Hospital Clínic, especialment) per tal que, aquests hospitals, puguin aprofitar més llits per dedicar-los als pacients infectats per coronavirus.

 

A Guttmann Barcelona:

  1. Hem procedit a suspendre tota l’activitat assistencial, tant de la Neuroclínica Guttmann Brain Health Institute com pel que fa a l’activitat derivada del projecte Barcelona Brain Health Initiative.
  2. Els usuaris del Guttmann, NeuroPersonalClinic disposaran d’un seguiment telefònic personalitzat.
  3. Pel que fa als apartaments Guttmann Barcelona Life, tot i que la majoria de residents que estaven per activitat assistencial han decidit marxar als seus països, es continuaran oferint els serveis als usuaris, inclosos els serveis de cafeteria i cuina, prèvia sol·licitud.
  4. S’ha reduït dràsticament el personal. La meitat pel que fa als apartaments i pràcticament la totalitat dels assistencials de la Neuroclínica. El personal administratiu, ha passat majoritàriament a desenvolupar feina des de casa mitjançant la modalitat de teletreball. Cafeteria, resta de personal de vigilància i Consergeria es mantindran sota mínims, sempre assegurant l’atenció necessària als usuaris.

 

Agraïm l’esforç addicional del conjunt de professionals de l’Institut Guttmann que estan demostrat, un cop més, un alt grau de responsabilitat i compromís institucional envers aquesta situació.

És responsabilitat de tots contenir el coronavirus i per això posem a la seva disposició les recomanacions del Departament de Salut a la ciutadania, que es poden consultar constantment i de manera actualitzada al Canal Salut.