Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Neuroestimulació i neuromodulació

Responsable del programa: Dr. Raul Pelayo

Investigadors: Dr. Josep M Tormos, Dra. Beatriz Castaño, Dr. Alberto García, Dra. Hatice Kumru, Dra. M.Dolors Soler, Dra. Rosa Terré, Dr. Sergiu Albu

Visió

Aconseguir fer la translació a la clínica de l’estimulació cranial no invasiva, com a eina innovadora pel diagnòstic i el tractament de diverses patologies associades al dany medul·lar i dany cerebral, així com per altres indicacions relacionades amb la recerca d’una millora de la salut cerebral.

Objectius del Programa

L’aplicació de les tècniques d’estimulació no invasiva per tal d’optimitzar la naturalesa plàstica del sistema nerviós i la seva capacitat funcional residual desprès d’una lesió, inhibint els canvis que resulten desadaptatius i potenciant  aquells que condueixen a situacions de major funcionalitat.

Impulsar el desenvolupament de programes clínics innovadors de estimulació cerebral no invasiva per al tractament de patologies associades amb lesions medul·lars i cerebrals, (com el dolor neuropàtic, l’afàsia, la depressió, l’epilèpsia o els dèficits cognitius, així com en la recuperació del dèficit motor.
Canalitzar amb el grup de millora de l’estimulació cerebral no invasiva. Desenvolupar i avaluar estratègies clíniques diagnòstiques i terapèutiques innovadores amb l’estimulació cerebral no invasiva com eina, sola o amb altres estratègies.

Projectes en curs

Assaig controlat aleatori de l'efecte potenciador de l'estimulació transcranial de soroll aleatori (TRNS) en la rehabilitació cognitiva dels pacients amb lesió cerebral traumàtica

Codi: 201735.10
Tipologia de projecte: Competitiu nacional ONG
Entitat finançadora: Fundació La Marató de TV3
Investigador principal: Dr. Josep M. Tormos
Execució: 2018-2021
Import donació: 195.000€

Estimulació transcutània medul·lar (tSCS) per millorar la funció respiratòria en pacients amb lesió medul·lar o toràcica. Estudi pilot. 

Tipologia de projecte: Competitiu ONG
Entitat finançadora: Beca Mike Lane (Castellers de la Vila de Gràcia)
Investigador principal: Dra. Hatice Kumru
Execució: 2019-2021
Import donació: 10.000€

Rehabilitació extremitat superior a pacients d'Ictus.

Entitat finançadora: Campanya empleats BBVA
Investigador principal: Dr. Raúl Pelayo
Execució: 2019-2021
Import donació: 36.100€

Assaig clínic fase II sobre l'ús de l'estimulació magnètica transcraneal repetitiva real vs simulada associada al tractament rehabilitador en la millora de la marxa en pacients amb esclerosi múltiple

Codi: PI19/01634
Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
Investigador principal: Dr. Raúl Pelayo
Execució: 2020-2022
Importe subvención: 32.670€

divendres, 4 desembre, 2020 - 10:33