Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Medi ambient

L'Institut Guttmann, ubicat en un entorn natural

Tal com recull al seu Codi Ètic, l'Institut Guttmann manté una actitud responsable i proactiva en la protecció del medi ambient, fent un ús i consum racional de les energies no renovables i de l'aigua com a bé escàs. Procura evitar la utilització de productes o aparells contaminants, o produïts amb tècniques contaminants, i gestiona escrupolosament els residus de risc i altres materials perillosos, amb estricta observança de tota la normativa aplicable en relació al medi ambient.

L'Institut Guttmann compta amb les acreditacions internacionals ISO 14001 ISO 50001 i EMAS, que certifiquen la correcta gestió mediambiental de tota l'organització. L'edifici ha obtingut, a més, la certificació energètica amb una Qualificació Energètica B.

dilluns, 23 agost, 2021 - 11:51