Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Màster en Neurorehabilitació (7a edició)

Informació detallada i contacte

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2350

Orientació

  • Professional
  • Recerca

Crèdits

120 crèdits ECTS (3.000 hores totals: 700 hores presencials, 600 hores d'activitats de tutoria, 100 hores d'activitats d'avaluació i 1.600 hores de treball autònom de l'alumnat).

Durada del Màster

  • 1r any: De setembre de 2016 a juliol de 2017 (inici el 19 de setembre de 2016)
  • 2n any: De setembre de 2017 a juliol de 2018

Les classes s'impartiran de dilluns a divendres (de 9 a 13h i de 14 a 17h) amb una freqüència d'una setmana al mes. El calendari i les dates estan publicades a la informació de cadascun dels mòduls.

Preu del Máster

4.030€ + Taxes Universitàries (Alumnes Comunitaris)
7.140€ + Taxes Universitàries (Alumnes no Comunitaris)

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma on-line de suport a l'aprenentatge i a la comunicació. S'hi troben les guies docents de cada un dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e-mails de contacte amb els coordinadors, així com fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.

Última modificació: 
07/09/2017