Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Màster en Neurorehabilitació (1a edició*)

Informació detallada i contacte

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2350

* Després de 9 anys d'experiència en el Màster en Neurorehabilitació de 120 crèdits ECT, hem fet una modificació que suposa la reducció de crèdits a 60.

 

Orientació

  • Professional
  • Recerca

Crèdits

* Després de 9 anys d'experiència en el Màster en Neurorehabilitació de 120 crèdits ECT, hem fet una modificació que suposa la reducció de crèdits a 60.

60 crèdits ECTS (1.500 hores totals: 325 hores presencials, 362 hores d'activitats supervisades i 813 hores de treball autònom de l'alumnat.

Durada del Màster

D'octubre del 2019 a juliol de 2020. Inici el 7 d'octubre de 2019.

Preu del Máster

4.787€ per als estudiants comunitaris
7.360€ per als estudiants extracomunitaris

Només en el cas que el Decret de preus, que aprova la Generalitat de Catalunya en els mesos de juny-juliol de cada any, sofrís grans variacions, el preu de matrícula podría canviar. Qualsevol modificació serà comunicada a l'alumnat admès. 

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma on-line de suport a l'aprenentatge i a la comunicació. S'hi troben les guies docents de cada un dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e-mails de contacte amb els coordinadors, així com fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.

Última modificació: 
09/09/2019