Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Sr. Paul Laudicina

President d'AT Kearney

octubre 2009

Amb sincera gratitud per tot el que esteu duent a terme per millorar la Qualitat de vida de tantes persones i per inspirar-nos a tots nosaltres en aquest procés. En nom de tots els meus col·legues d'A.T.Kearney arreu del món, moltes gràcies!