Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall

El Muy Hble. Sr. Pasqual Maragall, Presidente de la Generalitat de Cataluña, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

President de la Generalitat de Catalunya

gener 2005

Hi ha vegades en que fer el que li toca fer a un President resulta impressionant, gratificant i al mateix temps colpidor.
Aquesta és una d'aquestes ocasions. L'Institut Guttmann és una realització que fa pensar que la humanitat és millorable, que pot millorar. Gràcies!