Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Il·ltre. Sr. Rafael Ribó

El Excmo. Sr. Rafael Ribó, del Síndic de Greuges, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Síndic de Greuges de Catalunya

juliol 2005

Molt agraït per les vostres atencions i explicacions. Us felicito per la tasca que realitzeu. Us demano que tingueu en compte tot el que es pugui aportar des del Síndic de Greuges de Catalunya en la defensa dels drets de les persones.
Cordialment.