Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Hble. Sr. Joan Saura

El Hble. Sr. Joan Saura, Consejero de Interior, Relaciones Institucionales i de Participación Generalitat de Cataluña, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Conseller d'Interior, Relacions Institucionals i de Participació

gener 2008

Felicitar l'Institut Guttmann per la seva tasca terapèutica i social.

Compten amb el suport de la Generalitat.