Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excma. Sra. Maria Amparo Valcarce

La Excma. Sra. Maria Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Gobierno de España, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Secretària d'Estat de Serveis Socials, Famílies i Discapacitat del Govern d'Espanya

maig 2007

El meu reconeixement a l'Institut Guttmann per la seva extraordinària tasca en l'àmbit sanitari i social per la rehabilitació integral de les persones amb discapacitat afectades per lesió medul·lar o dany cerebral adquirit.

Amb els meus millors desitjos per continuar la nostra col·laboració en l'àmbit de la investigació i la innovació, sense oblidar els valors que compartim: solidaritat i dignitat.