Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excma. Sra. Leire Pajín

La Excma.Sra. Leire Pajín, Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat

febrer 2011

Tota la meva admiració i reconeixement als que feu possible aquesta gran institució. Sens dubte, l’Institut Guttmann és una referència amb la que espero col·laborar estretament.

Una abraçada,