Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excma. Sra. Elena Salgado

La Excma. Sra. Elena Salgado, Ministra de Sanidad y Consumo, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Ministra de Sanitat i Consum

novembre 2005

Havia sentit parlar, molt i molt bé, d’aquesta Institució. Visitar-la ha estat constatar que tot allò bo que se n’havia explicat es queda curt.

Després d’aquesta primera visita, prometo tornar per constatar un cop més l’esforç de tants professionals, ànima de tot el que es fa aquí.

Moltes gràcies en nom de tots els ciutadans de qui teniu tanta cura i estimeu i, de part meva, una salutació molt cordial i una felicitació efusiva.