Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Excma. Sra. Ana Pastor

La Excma. Sra. Ana Pastor, Ministra de Sanidad y Consumo, firma en el Libro de Honor del Institut Guttmann

Ministra de Sanitat i Consum

juliol 2003

Amb motiu de la meva primera visita a l'Institut Guttmann, el meu agraïment més sincer al seu President i a tots els membres del seu Patronat i als que dia a dia fan possible en aquest centre que els pacients amb dèficits funcionals en l'àrea de la neurorehabilitació tinguin un futur d'esperança.

Els desitjo tota mena d'èxits per aquest futur d'ESPERANÇA.