Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Infraestructures cientificotècniques

Infraestructures cientificotècniques

Pel desenvolupament de la recerca translacional, l’Institut Guttmann compta amb un important conjunt d’infraestructures científiques singulars, d’entre les que cal destacar:

  • Sistemes robòtics per a la neurorehabilitació que permeten intensificar el tractament, monitoritzar l’activitat i personalitzar-la, alhora que sistematitzar les intervencions, el que afavoreix l'aplicació del mètode científic.
  • Anàlisi objectiu i quantitatiu del moviment que permet avaluar l’impacte de les intervencions, investigar els mecanismes fisiopatològics, i millorar la col·laboració amb socis tecnològics, promovent la investigació “bottom up”.
  • Plataforma de telerehabilitació cognitiva que permet dissenyar plans terapèutics intensius i personalitzats, alhora que extreure el màxim nivell d’eficàcia i eficiència en l'execució de cada tasca.
  • Estimulació magnètica transcranial que, en combinació amb sistemes de guia estereotàctica a partir de la neuroimatge, permet la modulació de l’activitat cerebral cortical
  • Estimulació transcranial de corrent directa (tDCS) que, combinada amb tècniques d’il·lusió visual o realitat virtual, permet fer intervencions terapèutiques més eficaces en diferents complicacions neurològiques, com ara l'afàsia crònica, el dolor neuropàtic, els trastorns del control motor...
  • Laboratori de neurofisiologia avançada per la tipificació de pacients a nivell subclínic i per desenvolupar una Biobase de dades orientada a la selecció de pacients candidats a la participació en assajos clínics avançats, com és el cas de la medicina regenerativa.
  • QvidLab -Laboratori de Mesures Potenciadores de la Qualitat de Vida i l’Autonomia de les Persones amb Discapacitat d’origen neurològic-, creat el 2006, aplica tecnologies de la informació, estadística avançada i intel·ligència artificial, per a impulsar la generació de coneixement sobre la discapacitat a partir de les dades derivades de l’activitat assistencial i de les condicions de reinserció d’aquest col·lectiu.
dijous, 17 agost, 2017 - 10:36