Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Guttmann NeuroPersonalRehab®

Guttmann NeuroPersonalRehab®

És una iniciativa de l'Institut Guttmann que té com a objectiu impulsar la millora de la neurorehabilitació per mitjà de la creació i promoció d'una marca de qualitat que identifiqui una xarxa de centres i serveis especialitzats en neurorehabilitació que, tot i tenir titularitats, presentacions o modalitats assistencials diferents, es caracteritzen tots ells per la innovació terapèutica i l'excel·lència clínica, amb la finalitat de proporcionar als seus pacients la millor, més segura, integral, ràpida i efectiva rehabilitació funcional possible avui dia.

Una xarxa de centres que, sota la denominació de Guttmann, NeuroPersonalRehab®, comparteixen un mateix model d'atenció neurorehabilitadora especialitzada, personalitzada, intensiva, integral, basada en l'evidència científica i en les tecnologies més modernes. Unes assistències amb un propòsit comú: oferir als pacients uns serveis clínics de confiança i qualitat contrastades, mitjançant la cooperació, la generació de coneixement i el benchmarking.

Una iniciativa sustentada en els cinquanta anys d'història de l'Institut Guttmann, els seus professionals, l'experiència acumulada en l'atenció integral de més de vint mil pacients amb discapacitat d'origen neurològic; el seu potencial per la generació de nous coneixements i la innovació en serveis i tecnologies en aquest àmbit de la neurociència, així com el reconeixement internacional per la seva trajectòria assistencial, caracteritzada per un model clínic i organitzatiu singular i d'excel·lència.

VISIÓ. Guttmann, NeuroPersonalRehab®, aspira a ser:

 • Una xarxa de centres i serveis especialitzats en neurorehabilitació amb presència i visibilitat internacional.
 • Una mútua cooperació en la qual l'Institut Guttmann actua com a node tractor i coordinador d'una xarxa de centres de prestigi en neurorehabilitació.
 • Uns socis que comparteixen un sistema d'informació basat en indicadors de procés i resultat que permeten la millora continuada a través del benchmarking.
 • Un projecte compartit de generació i gestió del coneixement a partir de la concentració suficient de pacients i de professionals experts.

CARTERA DE SERVEIS Guttmann, NeuroPersonalRehab®:

Aquesta iniciativa, a més de promoure una marca de prestigi en l'àmbit de la neurorehabilitació especialitzada, ofereix els mitjans necessaris per la millora d'aquests centres o serveis mitjançant una ÀMPLIA CARTERA DE SERVEIS DE CONSULTORIA centrats en la transferència de know-how, l'aplicació de noves tecnologies per a la rehabilitació especialitzada, o en el disseny, implantació i millora dels serveis de neurorehabilitació tant en els aspectes clínics com organitzatius, estructurals o de qualitat, i d'entre els quals destaquen:

 • Acreditació com a centre o servei adherit a la iniciativa Guttmann, Neuro-PersonalRehab® (certificat de qualitat).
 • Transferència del know-how (model assistencial i protocols), formació continuada, sistema d'informació i suport per la gestió clínica basada en l'evidència (escales, monitorització, indicadors de procés, resultat i eficiència).
 • Accés a estudis de benchmarking periòdics per a la innovació i millora continuada en els procediments assistencials i de gestió de l'organització.
 • Assessorament clínic expert en neurorehabilitació, solucions tecnològiques, desenvolupament i implantació de tecnologies i/o nous procediments, llicències d'ús per a tecnologies desenvolupades per l'Institut Guttmann (BrainHealth Solutions®) com ara "Guttmann NeuroPersonalTrainer®" o "Guttmann @ NeuroPainTeleTreatment".
 • Formació i capacitació específica de professionals a través de l'Institut Universitari de Neurorehabilitació Guttmann (Màsters oficials, Doctorats, Títol d'expert...)
 • Participació en projectes d'R+D+I de caràcter multicèntric i en l'àmbit preferent de la recerca translacional en neurorehabilitació.
 • Assessorament expert en la planificació i presa de decisions: disseny, definició, elaboració i/o participació en el desenvolupament de projectes, noves infraestructures, remodelacions, plans funcionals, desenvolupament arquitectònic i d'enginyeria, models de negoci, plans de viabilitat econòmic-financers, etc.
 • Assessorament expert en la gestió de l'organització: plans estratègics, disseny i implantació de nous sistemes organitzatius, implantació i entrenament en la utilització de noves tecnologies i procediments terapèutics innovadors en neurorehabilitació, desenvolupament de plans de millora en els sistemes d'informació, en la utilització clínica de les TIC, en la qualitat dels serveis, en la formació dels professionals, en la qualitat percebuda pel pacient i la seva família, en el desenvolupament de la responsabilitat social corporativa, i en l'efectivitat i eficiència dels procediments terapèutics.

Per a més informació

Institut Guttmann. Departament de Màrqueting Estratègic

Telèfon: 93 497 7700, extensió 2356

marketingestrategic@guttmann.com

dimarts, 14 juny, 2016 - 10:11