Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Guttmann, NeuroPersonalClinic®

Què és Guttmann, NeuroPersonalClínic®?

Guttmann, NeuroPersonalClínic® és una iniciativa de l'Institut Guttmann per donar resposta als actuals reptes en neurorehabilitació i neurociència cognitiva amb l'objectiu d'impulsar la innovació clínica i apropar-la als pacients a través de noves solucions terapèutiques que compten amb una provada base científica.

És una proposta innovadora, que compta amb les tècniques, intervencions i tecnologies més avançades del món en rehabilitació intensiva i personalitzada, d'excel·lència clínica, perquè incorpora la metodologia de treball pròpia de l'Institut Guttmann basada en l'evidència científica i equips interdisciplinaris, i de compromís social, ja que permet seguir avançant en la incorporació i desenvolupament al nostre país de noves tècniques i procediments neurorehabilitadors que, malgrat haver mostrat eficàcia en estudis recents, encara no formen part de la cartera de serveis de la sanitat pública.

Guttmann, NeuroPersonalClínic® és una solució orientada a la prestació de serveis de diagnòstic integral i al tractament coordinat de les principals causes de discapacitat en persones amb una afectació del sistema nerviós. S'articula mitjançant programes funcionals de neurociència clínica i serveis innovadors personalitzats d'alta especialització.

Si vols contractar els serveis del Guttmann, NeuroPersonalClinic®, omple aquest formulari de contacte, seleccionant com a destinatari "Admissions i atenció a l'usuari"

Quins tractaments ofereix?

A qui va dirigit?

Guttmann, NeuroPersonalClínic® va dirigit a persones que volen seguir programes de rehabilitació intensius i personalitzats per optimitzar la seva capacitat funcional o tractar problemes específics, derivats d'una afectació neurològica. La iniciativa els permetrà accedir a les intervencions, tècniques i tecnologies més avançades del món per a la rehabilitació i el tractament de les complicacions derivades de les principals causes de discapacitat neurològica.

Amb la garantia de l'Institut Guttmann

Guttmann NeuroPersonalClinic® compta amb la garantia de qualitat i confiança de l'Institut Guttmann, atorgada pel coneixement i l'experiència en neurorehabilitació.

L'Institut Guttmann està acreditat per la Joint Commission International, que certifica que l'hospital compleix els estàndards internacionales de qualitat d'atenció sanitària i de gestió de l'organització.

Iniciativa solidària

L'Institut Guttmann destina una part dels ingressos econòmics obtinguts en aquest programa a "Beques-Tractament" per a pacients que no comptin amb els recursos econòmics suficients o no disposin de pòlissa mèdica per fer front a la totalitat del seu cost assistencial.

Les beques seran sempre per a procediments i tècniques que constitueixin l'única alternativa terapèutica possible, ja sigui per les característiques del pacient o perquè altres alternatives hagin resultat infructuoses. L'Institut Guttmann destinarà a "beques-tractament" fins al 5% dels ingressos econòmics obtinguts a través de la iniciativa Guttmann, NeuroPersonalClinic®, als quals s'afegiran els donatius que específicament es rebin d'"Amics de l'Institut Guttmann" per donar suport a aquesta iniciativa solidària.

A les "beques-tractament" no hi entren els procediments ja inclosos en la cartera de serveis de la sanitat pública i, per poder-se acollir a les beques, a més dels requisits ja esmentats, serà necessari un informe favorable dels professionals de treball social que estudiaran cada cas en particular d'acord amb un barem preestablert. Se seguirà un rigorós ordre de sol·licitud, i en tots els casos serà necessària l'aportació coresponsable que es fixi per part de la persona sol·licitant. Les "beques-tractament" no cobreixen els tractaments de manteniment ni les avaluacions clíniques prèvies necessàries per a la indicació del procediment, que aniran sempre a càrrec del pacient.

 

dilluns, 12 març, 2018 - 13:25