Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Estimulació cerebral no invasiva

Responsable del programa: Dr. Raul Pelayo

Investigadors: Dr. Josep M Tormos, Dra. Beatriz Castaño, Dr. Alberto García, Dr. Daniel León, Dra. Hatice Kumru, Dra. M.Dolors Soler, Dra. Rosa Terré, Dr. Sergiu Albu

Visió

Aconseguir fer la translació a la clínica de l’estimulació cranial no invasiva, com a eina innovadora pel diagnòstic i el tractament de diverses patologies associades al dany medul·lar i dany cerebral, així com per altres indicacions relacionades amb la recerca d’una millora de la salut cerebral.

Objectius del Programa

L’aplicació de les tècniques d’estimulació no invasiva per tal d’optimitzar la naturalesa plàstica del sistema nerviós i la seva capacitat funcional residual desprès d’una lesió, inhibint els canvis que resulten desadaptatius i potenciant  aquells que condueixen a situacions de major funcionalitat.

Impulsar el desenvolupament de programes clínics innovadors de estimulació cerebral no invasiva per al tractament de patologies associades amb lesions medul·lars i cerebrals, (com el dolor neuropàtic, l’afàsia, la depressió, l’epilèpsia o els dèficits cognitius, així com en la recuperació del dèficit motor.
Canalitzar amb el grup de millora de l’estimulació cerebral no invasiva. Desenvolupar i avaluar estratègies clíniques diagnòstiques i terapèutiques innovadores amb l’estimulació cerebral no invasiva com eina, sola o amb altres estratègies.

Projectes en curs

 1. Desenvolupament d'un protocol de neuromodulació sensorial per al tractament de la disfàgia orofaríngea post-ictus. Efectes a curt i llarg termini

  Tipologia de projecte: Competitiu nacional
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III
  Investigador principal: Dra. Rosa Terrè
  Execució: 2015-2017

 2. Repurposing acute therapies for enhanced recovery after spinal cord injury - RATER-SCI

  Tipologia de projecte: Competitiu nacional
  Entitat finançadora: Instituto de Salud Carlos III / Comissió Europea
  Investigador principal: Dra. Mª Dolors Soler
  Execució: 2017-2019

dimecres, 16 agost, 2017 - 14:19