Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Empresa receptora de mesures alternatives

 L'Institut Guttmann és una de les organitzacions reconegudes com a receptores de mesures alternatives per part d'empreses que no puguin exercir el compliment directe de la reserva de llocs de treball per a persones amb discapacitat.

Segons la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social, les empreses de 50 o més treballadors tenen l'obligació de tenir contractats un nombre de persones amb discapacitat que sigui, com a mínim, del 2% de la plantilla (abans regulat per la LISMI - Llei d'Integració Social dels Minusvàlids).

La Llei preveu que en determinats supòsits en què resulti especialment difícil el compliment de l'obligació de la contractació directa de treballadors amb una discapacitat, les empreses puguin dur a terme mesures alternatives, entre elles, la donació econòmica a entitats reconegudes oficialment (fundacions o associacions declarades d'utilitat pública) que es dediquin, total o parcialment, a la formació professional, inserció laboral o creació d'ocupació a favor de les persones amb discapacitat.

 

 

divendres, 15 maig, 2015 - 18:43