Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Comitè d'Ètica Assistencial

Guttmann: codi ètic

Comitè d'Ètica Assistencial

El Comitè d'Ètica Assistencial és un òrgan consultiu format per un grup multidisciplinari de professionals encarregats d'analitzar i assessorar la resolució dels conflictes ètics que puguin sorgir durant la pràctica assistencial i d'investigació clínica. Està al servei de tots els professionals i usuaris de l'organització per tal de protegir sempre els drets de la persona i els principis bàsics d'autonomia, beneficència, no maleficència i justícia que ha de regir qualsevol procés assistencial.

L'Institut Guttmann, a més, posa a disposició de tots els pacients i familiars la "Carta de Drets i Deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària", així com els procediments per realitzar queixes o suggeriments. La informació s'inclou al dossier informatiu que es lliura en el moment de l'ingrés.

dijous, 19 juliol, 2018 - 14:32