Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Cartera de serveis de l'Oficina de Recerca

L'Oficina de Recerca de l'Institut Guttmann

Suport a la investigació clínica

Desenvolupament i execució de projectes

 • Suport en la incorporació de noves tecnologies en el marc de projectes R+D+i.
 • Suport en el desenvolupament de projectes.
 • Suport estadístic en l'anàlisi i discussió de resultats.
 • Suport en l’elaboració d’articles i altres activitats de difusió/disseminació.

Suport a la gestió administrativa

 • Cerca i difusió de convocatòries nacionals i internacionals.
 • Orientació en la preparació de propostes i formació de consorcis.
 • Suport administratiu per al desenvolupament i justificació dels projectes.

Suport en el desenvolupament d’assajos clínics

 • Assistència en l’elaboració.
 • Suport durant l’execució d’assajos clínics.
 • Suport a la gestió administrativa.
 • Assistència en la gestió i justificació d’assajos clínics.

Unitat de suport a la Innovació (USI)

La Unitat de suport a la Innovació té com a missió captar les idees innovadores i traslladar-les a productes i serveis de caire tecnològic que puguin millorar l’autonomia funcional dels pacients, així com millorar l’efectivitat i l’eficiència dels procediments de diagnòstic i terapèutics en l’àmbit de la neurorehabilitació i de l’organització dels serveis assistencials. 

Els seus objectius són: 

 • Fomentar la cultura de la innovació a l’Institut Guttmann.
 • Estructurar i sistematitzar el procés d’innovació provinent d’idees dels professionals clínics o d’agents externs a la organització.
 • Establir un procediment objectiu per a la valoració i priorització d’idees innovadores.
 • Gestionar, elaborar i justificar projectes d’innovació pròxims al mercat.
 • Desenvolupament i negociació d’acords de llicència, cessió i d’altres models resultants del procés d’innovació.
 • Implementar un sistema de gestió de la innovació basat en la norma UNE 166.002:2014, per a la seva posterior certificació.

La Unitat de Suport a la Innovació de l’Institut Guttmann pertany a la plataforma ITEMAS.

 

 

 

 

 

Consultoria i assessorament extern

 • Assessorament pel desplegament de serveis de neurorehabilitació.
 • Suport en gestió i valorització del coneixement.

Promoció de la cooperació i la internacionalització

 • Assistència en l’elaboració i seguiment de convenis de col·laboració.

Gestió, manteniment en valor i dinamització de les infraestructures científiques singulars de l’Institut Guttmann

 • Laboratori de neurofisiologia avançada.
 • Laboratori d’estimulació cerebral no invasiva.
 • Laboratori d’anàlisis cinemàtic.
 • “Guttmann, NeuroPersonalTrainer®”.
 • Laboratori de mesures potenciadores per a la qualitat de vida de les persones amb lesió medul·lar i amb dany cerebral adquirit – QvidLab.
dijous, 22 març, 2018 - 10:15