Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Activitat per etiologia

Activitat 2016 per etiologia
  Pacients atesos Altes Estada mitjana (dies) Proced. quirúrgics Sessions Rehab. Ambulatòria Visites CCEE Revisions periòdiques
LESIÓ MEDUL·LAR (LM) 1.714 312 41 509 4.366 3.684 583
Cervical 538 115 53 201 1.675 1.051 174
Dorsal/lumbar 1.115 192 36 294 2.691 2.476 389
Espina bífida Mielomeningocele 61 5 10 14 0 157 20
DANY CEREBRAL (DC) 2.132 432 58 371 7.492 2.934 574
Traumatisme cranioencefàlic 585 134 64 130 1.981   896 194
Accident cerebral vascular 777 198 59 115 4.108   981 219
Altres DC no traumàtics 773 100 49 126 1.403 1.057 161
ALTRES 923 59 38 72 3.317 1.796 73
Pòlio/Postpòlio 497 7 4 7 74 937 3
Guillain-Barré 65 16 46 4 614 80 13
Malalties progressives 248 12 22 51 1.609 507 46
Altres** 183 24 52 10 1.020 272 11
TOTAL 4.769 803 50 952 15.175 8.414 1.230

* Paràlisi Cerebral Infantil (nens i adults), Tumors, Anòxies, Infeccions, Altres
** Poliradiculoneuritis, Distròfies, Miopaties del pacient crític, Altres

 

 

Detall rehabilitació infantil (0-16 anys) 2016
  Pacients atesos Altes Estada mitjana (dies) Proced. quirúrgics Sessions Rehab. Ambulatòria Visites CCEE Revisions periòdiques
PER ETIOLOGIA 326 33 44 29 5.201 413 4
LM Cervical Dorsal/lumbar 32 9 56 6 204 49 3
Espina bífida Mielomeningocele 12 0 0 1 19 26 0
Dany cerebral adquirit 100 17 54 6 1.454 97 0
Paràlisi cerebral Infantil 144 6 3 13 2.971 199 0
Altres 38 1 3 3 553 42 1

 

 

dimecres, 11 octubre, 2017 - 12:12