Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Lesió medul·lar

Tetraplejia y paraplejia

La lesió medul·lar és una afectació a la medul·la espinal, un cordó nerviós que, protegit per la columna vertebral, s'estén des de la base del cervell fins la regió lumbar. Els nervis raquidis apareixen al llarg de la columna vertebral i, segons la regió de la qual emergeixen, s'anomenen: cervicals, toràcics, lumbars o sacres. La medul·la espinal forma part del Sistema Nerviós Central i constitueix la via principal per la qual el cervell rep informació de la resta de l'organisme i envia les ordres que regulen els moviments.

La seva interrupció amb una lesió medul·lar produeix paràlisi de la mobilitat voluntària i absència de tota sensibilitat per sota de la zona afectada; a més, també comporta la falta de control sobre els esfínters de la micció i de la evacuació intestinal, trastorns en el camp de la sexualitat i la fertilitat, alteracions del Sistema Nerviós Vegetatiu i risc de patir altres complicacions (úlceres de decúbit, espasticitat, processos renals, etc.)

Causes de la lesió medul·lar

La lesió medul·lar pot ser conseqüència d'un traumatisme (accident laboral, esportiu, fortuït, de trànsit, etc.), una malaltia (tumoral, infecciosa, vascular, etc.) o d'origen congènit (espina bífida).

Classificació de la lesió medul·lar en funció del nivell d'afectació

Segons si la lesió es completa o parcial i en funció del nivell en que es produeix, les conseqüències de la lesió medul·lar seran més o menys greus.

  • Lesió medul·lar a nivell cervical: la interrupció de las vies nervioses dóna lloc a una TETRAPLEGIA, que és la pèrdua o disminució de la sensibilitat i/o mobilitat voluntària de les extremitats superiors i inferiors i de tot el tronc.
  • Lesió medul·lar a nivell toràcic i lumbar: dóna lloc a una PARAPLEGIA, que es manifesta per una falta de sensibilitat i/o paràlisi total o parcial de les extremitats inferiors, i de la part del tronc sublesional.
  • Lesió medul·lar a nivell del con medul·lar i de la cola de cavall: l'afectació de la sensibiltat i la mobilitat voluntària és menor, per la qual cosa, en la majoria dels casos es preserva la capacitat de marxa; però la seqüela més notable és la pèrdua del control sobre els esfínters.

Després de la lesió medul·lar: seqüeles i tractament

Fins ara, les  conseqüències d'una lesió medul·lar són irreversibles donat que la medul·la espinal no es regenera i la seva complexitat i estructura fan que la reparació quirúrgica amb les tècniques actuals sigui impossible. No obstant això, es continua investigant a nivell mundial per aconseguir la seva curació en el futur. Actualment, es duen a terme importants esforços per a la seva prevenció, i sorgeixen nous procediments quirúrgics i tecnològics que contribueixen a millorar el pronòstic i la qualitat de vida de les persones afectades. La neurorehabilitació integral del pacient en un centre especialitzat és, avui en dia, l'única alternativa possible per a la correcta atenció d'aquestes persones. 

Referències sobre la Lesió Medul·lar

  • ISCoS Textbook on Comprehensive management of Spinal Cord Injuries.  Wolters Kluwer.  Editor. Harvinder Singh Chhabra.  2015
  • Middleton JW et al. Life expectancy after spinal cord injury: a 50-year study. Spinal Cord, 2012, 50:803-811.
  • World Health Organization. International Perspectives on Spinal Cord Injury (IPSCI). In: Jerome Bickenbach, Cathy Bodine, Douglas Brown, et al. (eds.) Geneva, 2013. P.1-231.