Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Crea Anunci

Indiqui si es tracta d'una donació, intercanvi, venda, oferta o demanda laboral. En cas de venda és necessari anotar el preu a l'apartat de descripció. En cas d'oferta laboral, és necessari descriure les condicions laborals. Tota la informació que vostè ens faciliti, inclosa la seva adreça de correu electrònic, es farà pública a la nostra web. L'Institut Guttmann no es fa responsable de l'ús que puguin fer terceres persones amb aquesta informació. Les dades personals que es recullin seran tractades amb les mesures de seguretat que disposa la normativa de protecció de dades personals i s'utilitzaran amb l'únic objectiu de mantenir-se en contacte amb l'usuari i de proporcionar la informació sol·licitada. L'Institut Guttmann es compromet a no fer servir aquesta informació per a altres finalitats ni cedir-la a tercers. Pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació per correu. Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Els fitxers han de ser de menys de 1 MB.
Tipus de fitxers permesos: png gif jpg jpeg.
Marque esta casilla si no quiere que esta información se publique en el tablón de anuncios de esta página web

Pestanyes verticals

Refresca Type the characters you see in this picture. Escrigui els caràcters que veu a la imatge; si no pot llegir-los, enviï el formulari i es generarà una nova imatge. No és sensible a majúscules.  Canviar a verificació d'àudio.