Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Medi ambient

Tal com recull al seu Codi Ètic, l'Institut Guttmann manté una actitud proactiva en la protecció del medi ambient, fent un ús i consum racional de les energies no renovables i de l'aigua com a bé escàs. Procura evitar la utilització de productes o aparells contaminants, o produïts amb tècniques contaminants, i gestiona escrupolosament els residus de risc i altres materials perillosos, amb estricta observança de tota la normativa aplicable.

L'Institut Guttmann compta amb l'acreditació internacional ISO 14001 que certifica la correcta gestió mediambiental de tota l'organització. L'edifici ha obtingut, a més, la certificació energètica amb una Qualificació Energètica B.

 

dimarts, 9 agost, 2016 - 09:29