Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Màster en Rehabilitació Neuropsicològica i Estimulació Cognitiva (7a edició)

Informació detallada i contacte

docencia@guttmann.com

Tel. 93 497 77 00 ext. 2350

Orientació

  • Professional
  • Recerca

Crèdits

60 crèdits ECTS (1.500 hores totals de les quals 365 són presencials).

Durada del Màster

De setembre de 2016 a juliol de 2017 (inici el 26 de setembre de 2016).

Les classes s'impartiran de dilluns a divendres (de 9 a 13 h i de 14 a 17 h) amb una freqüència d'una setmana al mes. El calendari i les dates estan publicades en la informació de cadascun dels mòduls.

Preu del Màster

Per al curs 2016‐2017, el preu del Màster és de 4.500€ més taxes si ets estudiant de països comunitaris o bé estranger amb residència.

Si ets estudiant estranger no resident o no ets nacionalitzat d'estats membres de la Unió Europea, el preu per al curs 2016-2017 és de 6.960€ més taxes.

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma on-line de suport a l'aprenentatge i a la comunicació. S'hi troben les guies docents de cada un dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e-mails de contacte amb els coordinadors, així com fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.

Última modificació: 
17/08/2017