Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Màster en Neurorehabilitació (6a edició)

Orientació

  • Professional
  • Recerca

Crèdits

120 crèdits ECTS (3.000 hores totals: 700 hores presencials, 600 hores d'activitats de tutoria, 100 hores d'activitats d'avaluació i 1.600 hores de treball autònom de l'alumnat).

Durada del Màster

  • 1r any: De setembre de 2015 a juliol de 2016 (inici el 14 de setembre de 2015)
  • 2n any: De setembre de 2016 a juliol de 2017

Las classes s'impartiran de dilluns a divendres (de 9 a 13h i de 14a 17h), amb una freqüència d'una setmana al mes. El calendari i les dates estan publicades a la informació de cadascun dels mòduls.

Preu del Màster

Per al curs 2016‐2017, el preu del Màster és de 3.900€ més taxes si ets estudiant de països comunitaris o bé estranger amb residència.

Si ets estudiant estranger no resident o no ets nacionalitzat d'estats membres de la Unió Europea, el preu per al curs 2016-2017 és de 6.960€ més taxes.

Recursos docents

El Màster disposa d'una plataforma on‐line de suport a l'aprenentatge i a la comunicació. Allà hi pots trobar les guies docents de cadascun dels mòduls, els guions de les classes i els articles recomanats, els e‐mails de contacte amb els coordinadors, així com els fòrums on estudiants i professors tenen la possibilitat de mantenir contacte fora de les hores presencials.

Última modificació: 
06/04/2017