Institut Guttmann

Hospital de neurorehabilitació

+34 93 497 77 00

Activitat per etiologia

Activitat 2015 per etiologia
  Pacients atesos Altes Estada mitjana (dies) Proced. quirúrgics Sessions Rehab. Ambulatòria Visites CCEE Revisions periòdiques
LESIÓ MEDUL·LAR (LM) 1.706 329 38 487 5.033 3.639 550
Cervical 547 138 42 210 1.735 1.157 172
Dorsal/lumbar 1.091 186 36 268 3.298 2.308 358
Espina bífida Mielomeningocele 68 5 10 9 0 174 20
DANY CEREBRAL (DC) 2.122 445 56 337 7.820 3.005 536
Traumatisme cranioencefàlic 571 129 66 113 1.959   884 172
Accident cerebral vascular 777 224 60 96 4.493   974 194
Altres DC no traumàtics 774 92 34 128 1.368 1.147 170
ALTRES 877 56 41 84 2.008 1.674 95
Pòlio/Postpòlio 406 3 3 9 94 834 4
Guillain-Barré 66 22 56 6 718 63 18
Malalties progressives 257 11 8 59 894 522 56
Altres** 148 20 49 10 302 255 17
TOTAL 4.705 830 48 908 14.861 8.318 1.181

* Paràlisi Cerebral Infantil (nens i adults), Tumors, Anòxies, Infeccions, Altres
** Poliradiculoneuritis, Distròfies, Miopaties del pacient crític, Altres

 

 

Detall rehabilitació infantil (0-16 anys) 2015
  Pacients atesos Altes Estada mitjana (dies) Proced. quirúrgics Sessions Rehab. Ambulatòria Visites CCEE Revisions periòdiques
PER ETIOLOGIA 325 27 36 34 5.600 432 9
LM Cervical Dorsal/lumbar 30 3 64 3 173 79 3
Espina bífida Mielomeningocele 13 0 0 0 181 28 0
Dany cerebral adquirit 96 16 47 5 1.475 104 2
Paràlisi cerebral Infantil 155 7 4 26 3.069 183 4
Altres 31 1 3 0 702 38 0

 

 

dijous, 3 agost, 2017 - 14:00