Logotip del Institut Guttmann
· contacte contacte
personesdiscapacitat.jpg
Les persones amb discapacitat Imprimir

L'expressió "persones amb discapacitat" és la forma més correcta i àmpliament acceptada de referir-se als homes i dones que formen part del conjunt de persones que, a causa d'un dèficit o anomalia en una estructura o funció corporal, presenten una absència o limitació en seva capacitat funcional, és a dir, en la possibilitat de realitzar una activitat, ja sigui mental o física, dins del que serien els paràmetres en els que ho poden fer la majoria de persones de la seva edat, nivell cultural, circumstàncies personals, etc.

Per a diferenciar els diferents grups que formen aquest enorme col.lectiu i poder referir a un d'ells en particular, s'acostuma a fer en funció de les conseqüències més significatives que genera la seva discapacitat. D'aquesta manera, es pot parlar de persones amb discapacitat psíquica, orgànica, amb discapacitat sensorial, que pot ser auditiva o visual, persones amb discapacitat física o amb trastorns de mobilitat o, senzillament, persones amb mobilitat reduïda.

Amb l'objectiu d'identificar de forma genèrica el grup de persones destinatàries de la seva especialitat assistencial, l'Institut Guttmann fa referència a l'estructura orgànica afectada per la lesió o la malaltia que dóna lloc al dèficit i que, en conseqüència, condiciona la seva discapacitat amb les següents denominacions: "persones amb discapacitat d'origen neurològic", "persones amb lesió medul ∙ lar", "persones amb dany cerebral adquirit". (El terme "adquirit", a vegades "sobrevingut", s'empra per explicar que la malaltia ha aparegut en una etapa de la vida en què el desenvolupament psicomotriu i intel lectual ja s'havia produït o estava en una fase bastant avançada.)

Expressions com "els minusvàlids", o "persones amb minusvalidesa", "els discapacitats" o "persones discapacitades", o "... amb handicaps" s'han de rebutjar per ser escassament assertives i injustament carregades de perjudicis.

Recentment, des del "Fòrum de Vida Independent" se suggereix utilitzar l'expressió "homes i dones amb diversitat funcional". És una nova forma de referir-se a aquestes persones, des d'una opció que està a favor de la convivència de tots els ciutadans en igualtat de drets i deures i amb una equiparació real d'oportunitats, a partir d'un model social accessible, inclusiu i respectuós amb la diversitat.

Aquesta expressió, "persones amb diversitat funcional", és especialment apropiada per al grup que tradicionalment s'ha denominat "persones amb discapacitat física", és a dir, aquell grup de persones que, malgrat les seves greus limitacions per a la mobilitat i l'autonomia personal (per exemple, una persona tetraplègica) i gràcies a la preservació de les seves funcions superiors, manté la seva capacitat d'autogestió, independència personal i ple exercici dels drets que com a ciutadans li corresponen.

Aproximació conceptual
El 1980 l'Organització Mundial de la Salut va aprovar la Classificació Internacional de Deficiències, Discapacitats i minusvalidesa (CIDDM). El maig de 2001, l'OMS va aprovar una nova Classificació Internacional del Funcionament de la Discapacitat i de la Salut (CIF) que substitueix a l'anterior. A la taula següent es defineixen els conceptes bàsics en ambdues classificacions.

CIDDM CIF

Deficiència:
pèrdua o anormalitat d'una estructura o funció psicològica, fisiològica o anatòmica.

Deficiència:
problema en les funcions o estructures corporals, ja sigui una desviació important o una pèrdua.

Discapacitat:
restricció o absència de la capacitat de realitzar una activitat de la manera o dins dels marges del que es considera normal.

Limitacions en les activitats:
dificultats que pot tenir una persona en el desenvolupament o realització d'activitats.

Minusvalidesa:
situació de desavantatge que produeix la discapacitat a un individu determinat, limitant-o impedint el desenvolupament d'una funció que seria normal si s'escau (segons l'edat, sexe i factors socials o culturals).

Restriccions en la participació:
problemes que un individu pot experimentar al involucrar-se en situacions vitals.

El concepte de deficiència o dèficit té a veure amb l'estat de salut de la persona, són les símptomes i / o signes produïts pel dany o mal funcionament (malaltia) i afecta un òrgan o teixit oa la funció d'aquest: manca de una mà, paraplegia, retard mental, ceguesa, trastorn del llenguatge, etc.

El concepte de discapacitat i el de limitacions en les activitats, tenen a veure amb les conseqüències que la deficiència produeixen en la persona i en la seva capacitat per realitzar activitats: dificultat per desplaçar-se, comunicar-se, autocuidar, comprendre, veure, etc.

Els conceptes de minusvalidesa i de restricció a la participació tenen a veure amb la interacció entre l'individu, les seves capacitat i l'entorn en el sentit més ampli: barreres físiques, culturals, econòmiques, de comunicació, etc.

Discapacidad.jpg


Aproximació en xifres
El 2002, segons l '"Enquesta de discapacitats, deficiències i estat de salut", a Espanya hi havia un total de 3.528.221 persones amb alguna discapacitat, el que representa un 9% de la població.

Sobre aquest total, l'edat de 1.455.569 persones no passava dels 65 anys, el que representaria aproximadament el 4% de la població.

La seva distribució segons la discapacitat que provoca:

Def. mentals514.88013,9  / 1.000 h.
Def. visuals830.78422,4"
Def. auditives820.88222,2"
Def. del lleng. parla i veu53.5471,4"
Def. osteoarticulars1.255.82633,9"
Def. del sistema nerviós299.4308,1"
Def. viscerals324.8548,8"
Altres deficiències521.61714,1"

 

La seva distribució segons la discapacitat que provoca:

Per veure1.002.30027,1  / 1.000 h.
Per sentir-hi961.35826,0         "
Per comunicar-se359.3629,7         "
Per aprendre(*)574.41815,5         "
Per desplaçar-se1.224.04633,0         "
Per utilitzar les EE SS1.092.88729,5         "
Per sortir fora de casa2.089.70756,4         "
Per cuidar-se d'un mateix776.88521,0         "
Per fer les tasques domèstiques1.460.59039,4         "
Per relacionar-se amb els demés568.72415,4         "

(*) Per aprendre, aplicar coneixements i desenvolupar tasques

© Institut Guttmann
Avís Legal Accessibilitat
This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. Web Médica Acreditada. Ver más información logo_jci_80x79.gif ISO14001.gif Marco
Powered by Softeng Portal Builder
Darrera actualització: 23/03/2015
X

Ús de cookies

L'informem que utilitzem cookies pròpies i de tercers en el nostre lloc web per millorar els nostres serveis. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.